BloGoLod Főoldal ►► Nyugdíj ►► Az özvegyi nyugdíj jogosultsága 2014-ben meddig jár - feléledése, igénylése ITT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az özvegyi nyugdíj jogosultsága 2014-ben meddig jár - feléledése, igénylése ITT

 

Özvegyi nyugdíj jogosultsága 2014-ben a házastársat, élettársat, különélő házastársat, elvált házastársat illetheti meg. Megkülönböztethetjük egymástól az ideiglenes özvegyi nyugdíjat,

az özvegyi nyugdíjat és az özvegyi járadékot. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj a megváltozott helyzethez való alkalmazkodást hivatott ideiglenesen elősegíteni,ezzel szemben az özvegyi nyugdíj hosszabb időn át jár (régebbi megnevezése: állandó özvegyi nyugdíj).Jogosultság

Özvegyi járadékra jogosult, aki magánnyugdíjpénztárból az állami nyugdíjrendszerbe visszalépett elhunyt személy után özvegyi nyugdíjra lenne jogosult. Özvegyi járadékot kaphat az özvegyi nyugdíj helyett, ha a járadék összege kedvezőbb, mint az özvegyi nyugdíjé. Ideiglenes özvegyi nyugdíj alapesetben a házastárs (élettárs) halálától minimum 1 évig jár. Nőhet az időtartam, amennyiben az elhunyt után maradó özvegy másfél évesnél fiatalabb gyermek eltartása jogán árvaellátásra jogosult az árva 18 hónapos korának betöltéséig; vagy tartósan beteg, fogyatékkal élő gyermek eltartása esetén a gyermek 3 esztendős koráig. Elvált, házastárstól egy évnél régebben különélő személy ideiglenes özvegyi nyugdíjra abban az esetben jogosult, ha a házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat ítélt meg. Az özvegyi nyugdíj a nyugellátások évenkénti emelésének összegével lehet csak több a házastársi tartásdíjnál.

Megözvegyülés esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj a hatvan százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj jogosultság lejártát követően özvegyi nyugdíjra az jogosult, aki házastársa halálakor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy megváltozott munkaképességű, vagy házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik. (Megváltozott munkaképességű személynek minősül özvegyi nyugdíj jogosultság szempontjából, akinek az egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű.) Az elvált, továbbá házastársától egy évnél hosszabb ideje külön élő személynek az özvegyi nyugdíj abban az esetben jár, ha az özvegyi nyugdíj megállapításához szükséges feltételek a különéléstől számított tíz éven belül bekövetkeztek és a házastársától annak haláláig tartásdíjban is részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.Amennyiben az elvált személy a házastársától már a házasság megszűnése előtt is külön élt, a különéléstől számított tíz évet a tényleges különélés kezdetének időpontjától kell számítani.

Az özvegyi nyugdíjra jogosultság véget ér, ha az özvegy a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkorának betöltése előtt házasságra lép, vagy az özvegy a továbbiakban nem megváltozott munkaképességű (ha az özvegyi nyugdíjat ezen a jogcímen állapították meg), vagy ha már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás (ha az özvegyi nyugdíjat ezen a jogcímen állapították meg). Feléled azonban az özvegyi nyugdíj jogosultság ha, az nem házasságkötés miatt szűnt meg, ha az arra jogosító feltételek valamelyike a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tizenöt (!) éven belül,a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tíz éven belül bekövetkezik.

A házasságkötés miatt megszüntetett özvegyi nyugdíjra a jogosultság újra életbe lép, ha az igénylő a házasságkötéskor az 1998. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezések alapján végkielégítést nem vett fel, és az igénylőt a házasság létrejötte nélkül az özvegyi nyugdíj megilletné. Az özvegyi nyugdíj mértéke a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű özvegy esetén, aki rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, hatvan százaléka, az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette.

Mértéke

Az özvegyi nyugdíj mértéke a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű özvegy esetén, aki egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányász-járadékban részesül, harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat halála időpontjában megillette.Az özvegyi nyugdíj feléledése esetén a jogosultat az özvegyi nyugdíj megszűnését követő emelések, kiegészítések megilletik. Az özvegyi és sajátjogú nyugdíjat az 1998. január 1. előtt megözvegyültek az együtt folyósítási összeghatárig kérhetik együtt folyósítva.A saját jogú nyugellátás és özvegyi nyugdíj 2013-ban havi 81510 forint összeghatárig folyósítható együtt, vagy ha az kedvezőbb a saját jogú nyugdíj mellett 30% özvegyi nyugdíjat folyósít a nyugdíjbiztosító. Özvegyi járadékra jogosult, aki magánnyugdíjpénztárból az állami nyugdíjrendszerbe visszalépett elhunyt személy után özvegyi nyugdíjra lenne jogosult. Özvegyi járadékot kaphat az özvegyi nyugdíj helyett, ha a járadék összege kedvezőbb, mint az özvegyi nyugdíjé. Amennyiben a visszalépő tagi kifizetések összegét nem a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalták át, az özvegyi járadék összegét az elhunyt jogszerzőnek a tagsági jogviszonya megszűnésekor fennálló, a visszalépő tagi kifizetésekkel csökkentett tagi követelése alapján kell kiszámítani. Ha a visszalépő tagi kifizetések összegét a Nyugdíjbiztosítási Alapnak utalták át, az özvegyi járadék összegét az elhunyt jogszerzőnek a tagsági jogviszonya megszűnésekor fennálló tagi követelése alapján kell kiszámítani.

Özvegyi nyugdíj jogosultsága 2014-ben kizárja az özvegyi járadék jogosultságát. A kettő együtt nem folyósítható a törvény szerint. Özvegyi nyugdíjra jogosult az is, aki élettársával annak haláláig egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt. A jogosultságból kizáródik, aki a megjelölt együttélési időszak vagy ennek egy része alatt özvegyi nyugdíjat vagy baleseti özvegyi nyugdíjat kapott.

Akinek a házastársa a házasság megkötésekor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort már betöltötte abban az esetben jogosult özvegyi nyugdíjra, ha a házasságból (a korábbi együttélésből) gyermek származott, vagy a házastársak a házasság megkötésétől öt éven át megszakítás nélkül együtt éltek. Több jogosult személy esetén az özvegyi nyugdíjat a jogosultak között egyenlő arányban kell meg osztani. Ha a különélő, illetőleg elvált házastársnak a ráeső arányos résznél kisebb összegű ideiglenes özvegyi nyugdíj jár, a különbözet az özvegyi nyugdíjast, illetőleg az együttélés alapján ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosultat illeti meg.

 

Oldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.

*

***